HOOLDUS

 

Siit leiab hooviomanik esmased soovitused rajatud muruala hooldamiseks, erilahenduste puhul on soovitav enne tööde teostamist konsulteerida pädeva aednikuga.

 

Kastmine

Muruvaiba kõige olulisem hooldustingimus on järjepidev kastmine.

Vahetult peale rajamist on vajalik muruala põhjalikult kasta, igapäevaselt vähemalt neliteist päeva.

Kui muru on juba oma kasvuvõimekuse saavutanud, siis edaspidi on soovitav kasta vastavalt vajadusele, sõltuvalt kuivaperioodi pikkusest, mullastiku iseloomust ja hooviala varjulisust arvestades.

Edaspidi on soovitav kasvavat muru kasta pigem harva, kuid põhjalikult, et säiliks parim võimalik põuakindlus. Veekoguse optimeerimiseks on soovitav kasta varahommikul või õhtusel ajal.

Püsikastmisüsteemi puudumisel on võimalik kasutada lattvihmuteid, reeglina optimaalselt kaks ümber paigutatavat, siinkohal oleneb valik kastetava ala suurusest ja veesüsteemi survevõimekusest.

 

Niitmine

Värskelt paigaldatud muruvaiba murupinda on soovitav niita alates seitsmendast peävast.

Reeglina niidetakse kuni kolmandik murutaime kogupikkusest ning iga niitmiskorraga võb kõrgust langetada kuni kolme sentimeetrini. Niitmiseks on sobilik kuiv ilm, juhul kui murule jäävad tihedad rohukuhjad, siis on vajalik need koristada või hajutada.

Niitmiseks peab kasutama võimalikult teravat käsiniidukit. Murutraktori või mururobotiga niitmist tasub alustada siis kui muru on saavutanud piisavalt hea kasvuvõimekuse, olenevalt rajamistööde valmimisest, kuid reeglina järgmisel haljastuse hooajal.

 

Väetamine

Alates kolmekümnendast rajamise järgsest päevast on lubatud muru väetada. Suve esimesel poolel muru püsiväetisega või lämmastikurikka väetisega, suve teisel poolel pigem kaaliumsulfaadiga või monokaaliumfosfaadiga. Kuna väetiste tootevalik on piisavalt lai ning muutub ajas, siis täpseid juhiseid tasub küsida konkreetse väetise müüjalt.

 

Õhutamine

Muru taastumise huvides tasub valida õhutamiseks vastava murusordi kasvuhooaeg, lisaks tuleb veenduda, et õhutatav murupind oleks piisavalt niiske, vajadusel võib kuiva muruala ka eelnevalt kasta. Reeglina piisab ühest õhutamiskorrast aastas, poorse pinnase puhul võib õhutamist teostada kahe kuni kolme aasta tagant. Et õhutamise mõju paremini rakendada, siis on soovitav järgneva paari nädala jooksul kasta, vajadusel vahetult väetada ja ülekülvi teha.

 

Parimate soovidega

Murupartner